De codes van Umani

"Het leven is net een trein: hetzelfde probleem blijft langskomen totdat je een keer instapt"
Daniel Ofman

Op deze pagina staan de codes die Umani in haar activiteiten hanteert.  Het zijn de waarden waar ik mee werk en waarmee mijn klanten en ik met elkaar omgaan.

 • Eerlijkheid – hoewel eerlijkheid soms hard overkomt is het een uiting van oprechtheid. Bij coaching gaat het er om iemand een spiegel voor te houden. Dat heeft weinig zin als de spiegel troebel is. Ik ben eerlijk naar mijn klanten en hoop dat zij dat ook naar mij zijn, want daar kan ik alleen maar van leren.
 • Persoonlijke groei – niets in de natuur is gemaakt om klein te blijven. Alles groeit en bloeit in zijn eigen tempo. Ook wij mensen maken tijdens ons leven een (niet-fysieke) groei door. Alle activiteiten van Umani dragen bij aan persoonlijke groei.
 • Empathie – om een ander te kunnen helpen moet je je in die ander kunnen verplaatsen, om, als het ware, door zijn ogen mee te kijken en zo een beeld te krijgen van wat er precies aan de hand is.
 • Respect – we zijn als mensen niet allen gelijk, maar wel gelijkwaardig en met elkaar verbonden. Door die gelijkwaardigheid te benadrukken ontstaat respect voor elkaar, zonder voorbij te gaan aan de verschillen tussen mensen.
 • Eigen verantwoordelijkheid – iedereen leeft zijn eigen leven en is binnen dat leven verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Het gaat dan niet zozeer om wat er in je leven gebeurt, maar om hoe je daar zelf mee omgaat.
 • Vertrouwen – alles wat binnen de setting van Umani uitgesproken wordt, gaat niet naar buiten. Tenzij daar expliciete toestemming voor is.
 • Authenticiteit – iedereen mag zijn wie hij is. Wat kun je anders zijn dan jezelf? Hoewel dat logisch klinkt is het lang niet altijd vanzelfsprekend. Binnen de setting van Umani is het belangrijk dat je je niet anders voordoet dan je bent.
 • Spiritualiteit – dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij in de wereld van de vorm kunnen waarnemen staat centraal in de trajecten van Umani. Het is zaak af te stemmen op andere niveaus van bewustzijn en de verschillende niveaus van ons bestaan te synchroniseren.
 • Vrolijkheid – humor kan een krachtig middel zijn om zware zaken in perspectief te plaatsen en daarmee te relativeren. Niet dat moeilijke kwesties weggelachen worden, maar een grapje op zijn tijd brengt luchtigheid in, soms zware, materie.
De codes van Umani:
Hieronder staan de codes die Umani hanteert in al haar activiteiten. Het zijn de waarden waar ik mee werk en waarmee mijn klanten en ik met elkaar omgaan.

 • Eerlijk – hoewel eerlijkheid soms hard overkomt is het een uiting van oprechtheid. Bij coaching gaat het er om iemand een spiegel voor te houden. Dat heeft weinig zin als de spiegel troebel is. Ik ben eerlijk naar mijn klanten en hoop dat zij dat ook naar mij zijn, daar kan ik alleen maar van leren.
 • Persoonlijke groei – niets in de natuur is gemaakt om klein te blijven. Alles groeit en bloeit in zijn eigen tempo. Ook wij mensen maken tijdens ons leven een (niet-fysieke) groei door. Alle activiteiten van Umani dragen bij aan persoonlijke groei.
 • Empathie – om een ander te kunnen helpen moet je je in die ander kunnen verplaatsen, om, als het ware, door zijn ogen mee te kijken en zo een beeld te krijgen van wat er precies aan de hand is.
 • Respect – we zijn als mensen niet allen gelijk, maar wel gelijkwaardig en met elkaar verbonden. Door die gelijkwaardigheid te benadrukken ontstaat respect voor elkaar, zonder voorbij te gaan aan de verschillen tussen mensen.
 • Eigen verantwoordelijkheid – iedereen leeft zijn eigen leven en is binnen dat leven verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Het gaat dan niet zozeer om wat er in je leven gebeurt, maar om hoe je daar zelf mee omgaat.
 • Vertrouwen – alles wat binnen de setting van Umani uitgesprokenwordt, gaat niet naar buiten. Tenzij daar expliciete toestemming voor is.
 • Authenticiteit – iedereen mag zijn wie hij is. Wat kun je anders zijn dan jezelf? Hoewel dat logisch klinkt is het lang niet altijd vanzelfsprekend. Binnen de setting van Umani is het belangrijk dat je je niet anders voordoet dan je bent.
 • Spiritualiteit – dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij in de wereld van de vorm kunnen waarnemen staat centraal in de trajecten van Umani. Het is zaak af te stemmen op andere niveaus van bewustzijn en de verschillende niveaus van ons bestaan te synchroniseren.
 • Vrolijkheid – humor kan een krachtig middel zijn om zware zaken in perspectief te plaatsen en daarmee te relativeren. Niet dat moeilijke kwesties weggelachen worden, maar een grapje op zijn tijd brengt luchtigheid in, soms zware, materie.
Share:
 • StumbleUpon
 • Facebook
 • Twitter
 • Diigo
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Posterous
 • Tumblr