In company meditatie (Nederlands)

"Wie in zachtheid verblijft, heeft kracht"
LAO TSE

Verhoog gezondheid, welzijn en focus met:
In company meditatie

Ziet u uw collega’s soms worstelen om zich te concentreren of om prioriteiten te stellen in een werkdag vol afleiding en externe prikkels? Wilt u uw medewerkers helpen gezond, fit en ontspannen te zijn en daarmee het ziekteverzuim terugdringen?

Steeds vaker horen we van managers en andere leidinggevenden, dat creativiteit ontstaat vanuit een heldere geest en meditatie kan hieraan bijdragen. Vanuit stilte vinden uw mensen innerlijke rust, helderheid, focus en de energie om hun taken te volbrengen.

Wat zou het effect van meditatie in uw organisatie kunnen zijn?
Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat meditatie de hersenen herstructureert, waardoor we anders op stress gaan reageren. Onderzoekers van Boston University lieten zien dat deelnemers al na drie-en-een-half uur meditatie minder heftig reageren op emotioneel geladen beelden. Uit ander onderzoek blijkt dat meditatie werkgeheugen verbetert en productiever maakt. Studies bij mensen die over een langere periode mediteren, duiden op een verhoogd concentratievermogen. Ook kunnen deze mensen beter omgaan met snel veranderende stimuli.

Vraagt u zich af of dit echt waar kan zijn? Geloof mij niet op mijn woord. Ervaar het zelf!

Aanbod
Umani biedt 3 niveaus om meditatie in te voeren in uw organisatie.

Niveau 1 : Inleiding tot meditatie
In een workshop van twee-en-een-half uur, krijgen u en uw medewerkers informatie over meditatie en ervaart u drie verschillende vormen van meditatie.
Met deze ervaring, én de wetenschap dat er nog veel meer manieren zijn om te mediteren, hebben individuele deelnemers tools in handen om hun kennis en ervaring op het gebied van meditatie te verdiepen en het te integreren in hun dagelijks leven.
Deze workshop is zeer geschikt als teambuilding activiteit.
Er kunnen tot tien mensen deelnemen aan de workshop.
De investering voor deze workshop is € 250,- (excl. BTW).
Bij tien deelnemers komt dit neer op €10,- per persoon per uur.
Na de introductieworkshop kan een verdieping in meditatie of een abonnement aangegaan worden, waaraan tot twintig mensen per sessie kunnen deelnemen.

Niveau 2 : Verdieping in meditatie
In sessies van anderhalf uur gaan we na wat de verschillende meditatietechnieken beogen/inhouden. Voor de meditatie bespreken we de achterliggende theorie en na afloop worden ervaringen uitgewisseld. We behandelen zes technieken in wekelijkse sessies.
Er kunnen tot tien mensen deelnemen aan de verdiepingssessies.
De investering voor zes sessies is €950,- (excl. BTW).
Bij tien deelnemers komt dit neer op €10,56 per persoon per uur.

Niveau 3 : Meditatie abonnement
Elke week doen we een geleide meditatie van een uur. Dit abonnement kan alleen afgenomen worden na afronding van niveau 1 en/of niveau 2.
Hieraan kunnen tot twintig mensen deelnemen.
De investering voor een wekelijkse geleide meditatie wordt in overleg vastgesteld.

Meer informatie over (wetenschappelijk onderzoek naar) meditatie vindt u op: www.umani.nl/meditatie

Share:
  • StumbleUpon
  • Facebook
  • Twitter
  • Diigo
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Posterous
  • Tumblr